راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”

راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”
روز نو :
 فصل انتخابات که نزدیک می شود تحرکات در میان گروه ها و جناح های سیاسی هم بالا می گیرد. رسانه ها خط مقدم هستند.
به گزارش روز نو، این روزها هواداران محمود احمدی نژاد بیش از گذشته مشغول دفاع از رییس دولتی هستند که متهم است در دورانی که پاستور خانه اش شده بود سوء مدیریت ها، تخلفات و فسادهای مالی اطرافیانش هزینه های زیادی را بر کشور وارد کرده است.
هواداران رییس دولت سابق این روزها تغییر جهت داده اند، اگر در سه سال گذشته بر ریل حمله به دولت و اصلاح طلبان حرکت می کردند حالا اما بسان سوزن بانی که …

راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”

روز نو :
 فصل انتخابات که نزدیک می شود تحرکات در میان گروه ها و جناح های سیاسی هم بالا می گیرد. رسانه ها خط مقدم هستند.
به گزارش روز نو، این روزها هواداران محمود احمدی نژاد بیش از گذشته مشغول دفاع از رییس دولتی هستند که متهم است در دورانی که پاستور خانه اش شده بود سوء مدیریت ها، تخلفات و فسادهای مالی اطرافیانش هزینه های زیادی را بر کشور وارد کرده است.
هواداران رییس دولت سابق این روزها تغییر جهت داده اند، اگر در سه سال گذشته بر ریل حمله به دولت و اصلاح طلبان حرکت می کردند حالا اما بسان سوزن بانی که …
راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”

دانلود فیلم خارجی