خواندن پیام های تلگرام با “یک تیک” + آموزش

خواندن پیام های تلگرام با “یک تیک” + آموزش
به گزارش دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ، حتما برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید پیامی را در تلگرام بخوانید ولی به هر دلیلی نخواهید آن پیام برای طرف مقابل مشخص شود.
حالا در این گزارش همراه ما باشید تا به شما یاد دهیم چطور می توانید تنها با چند ترفند پیام های طرف مقابل را طوری بخوانید که متوجه نشود به اصطلاح یک تیک بخورد بجای دو تا تیک.

این تنظیم فقط در گوشی های اندرویدی قابل استفاده است.برای اجرای این مورد شما کار بسیار ساده ای پیش رو دارید
آموزش خواندن پیام های تلگرا …

خواندن پیام های تلگرام با “یک تیک” + آموزش

به گزارش دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ، حتما برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید پیامی را در تلگرام بخوانید ولی به هر دلیلی نخواهید آن پیام برای طرف مقابل مشخص شود.
حالا در این گزارش همراه ما باشید تا به شما یاد دهیم چطور می توانید تنها با چند ترفند پیام های طرف مقابل را طوری بخوانید که متوجه نشود به اصطلاح یک تیک بخورد بجای دو تا تیک.

این تنظیم فقط در گوشی های اندرویدی قابل استفاده است.برای اجرای این مورد شما کار بسیار ساده ای پیش رو دارید
آموزش خواندن پیام های تلگرا …
خواندن پیام های تلگرام با “یک تیک” + آموزش

اسکای نیوز