اظهارات «شاه مازندران» پس از بازداشت

روزنامه ایران با مرد32ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.

خودت را معرفی کن؟
محمود هستم متولد 1362 در شهرستان بابل.
ظاهراً ورزشکار هستی؟
بله در رشته کشتی فعالیت می کردم. در این ورزش موفقیت هایی هم به دست آوردم و حتی به دوبنده تیم ملی هم رسیدم.
یعنی عضو تیم ملی بودی؟
بله به اردو دعوت شدم. علاوه بر کشتی آزاد در کشتی لوچو هم فعالیت می کردم.
مدرک تحصیلی ات چیست؟
تا دیپلم درس خواندم و بعد نتوانستم ادامه بدهم.
قبل از اینکه فیلم شما منتشر شود …

بازار بورس

صبحانه