شعر طنز : مونسم در روز تا پاسی ز شب گوشی بُوَد

اندر احوالات گوشی موبایل!

مونسم در روز تا پاسی ز شب گوشی بود
آنکه در هجرش نمایم سخت تب گوشی بود
می روم با گوشیم در نت که وب گردی کنم
راه چت با اقدس و با مش رجب گوشی بود
در تلگرام، لاین، در گوگل پلاس، هستم پلاس
آنچه تنهایی من را شد سبب گوشی بود
همسر و فرزند ها از ذهن من رفته برون
باعث نسیان هر اصل و نسب گوشی بود
داخل خانه همیشه سر به گوشی می برم
آنکه همسر را در آرد در غضب گوشی بود
اینور و آنور گویند “عشق گوشی” گشته ام
باعث این حرفها و این لقب گوشی بود
از خدا کردم طلب تا که فراموشش کنم
دلبری ک …

روزنامه ایران

صبحانه