فیلتر تلگرام بروز مسائل اجتماعی را به دنبال دارد/قابلیت “کانال”، زمینه ساز گسترش مباحث غیراخلاقی

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است علیرغم اینکه قابلیت “کانال”در تلگرام باعث می شود کانال های غیراخلاقی به راحتی شکل بگیرد یا در هنگام نصب تلگرام، اجازه دسترسی به تمام پیام های ردوبدل شده از این طریق و حتی استفاده از میکروفن تلفن همراه فرد برای ضبط صدای اطراف داده می شود، با این حال فیلترینگ تلگرام در کشور نمی تواند راه حل مناسبی برای حل مشکلات موجود در آن باشد.

باشگاه خبری ورزشی

خرید غذا