آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران

آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران
به گزارش ایران اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره بازی پوکمون گو، رواج و فیلترینگ آن و در نهایت طرح انتقال سرور آن به ایران گفت: این بازی از نوع نسل جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که بی پایان و به صورت فعال در محیط باشد، نداشته ایم و چون بازی جدیدی است مسائل جدیدی هم دارد …

آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران

به گزارش ایران اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره بازی پوکمون گو، رواج و فیلترینگ آن و در نهایت طرح انتقال سرور آن به ایران گفت: این بازی از نوع نسل جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که بی پایان و به صورت فعال در محیط باشد، نداشته ایم و چون بازی جدیدی است مسائل جدیدی هم دارد …
آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران

ورزشی

تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.

تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.
تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

خرم خبر