تسلیت چمران برای درگذشت پدر شعر انقلاب

تسلیت چمران برای درگذشت پدر شعر انقلاب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درگذشت حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب را به مردم انقلابی به ویژه جامعه هنری و شاعران و خانواده این مرحوم تسلیت گفت.
وی در ادامه به نام گذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران ،اعلام کرد:” پرتال خبری شورای اسلامی شهر تهران” و کانال خبری” شورا نیوز” که با مدیریت اداره کل ارتباطات …

تسلیت چمران برای درگذشت پدر شعر انقلاب

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درگذشت حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب را به مردم انقلابی به ویژه جامعه هنری و شاعران و خانواده این مرحوم تسلیت گفت.
وی در ادامه به نام گذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران ،اعلام کرد:” پرتال خبری شورای اسلامی شهر تهران” و کانال خبری” شورا نیوز” که با مدیریت اداره کل ارتباطات …
تسلیت چمران برای درگذشت پدر شعر انقلاب

پرس نیوز