توفیق نسبی اصلاح طلبان با دستان بسته

توفیق نسبی اصلاح طلبان با دستان بسته
حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت در صفحه شخصیش در شبکه های اجتماعی نوشت: از زمان اعلام نتایج رای گیری بر سر ریاست خبرگان رهبری خبرنگاران و برخی فعالان سیاسی محافظه کار از شادی در پوست خود نمی گنجند! آنها که در تلگرام و اینستاگرام فعالند حتما رصد کرده اند. در تحریریه رجانیوز شیرینی داده اند و در صفحه های که خبرنگاران خبرگزاری های اصولگرا هستند، کم مانده تصاویر و سلفی های شان در حال اشک شادی و هلهله منتشر کنند!یکی شان تیتر زده که گفته بودیم “ایران فقط تهران نیست”! یعنی با اینکه تهران را بردید، …

توفیق نسبی اصلاح طلبان با دستان بسته

حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت در صفحه شخصیش در شبکه های اجتماعی نوشت: از زمان اعلام نتایج رای گیری بر سر ریاست خبرگان رهبری خبرنگاران و برخی فعالان سیاسی محافظه کار از شادی در پوست خود نمی گنجند! آنها که در تلگرام و اینستاگرام فعالند حتما رصد کرده اند. در تحریریه رجانیوز شیرینی داده اند و در صفحه های که خبرنگاران خبرگزاری های اصولگرا هستند، کم مانده تصاویر و سلفی های شان در حال اشک شادی و هلهله منتشر کنند!یکی شان تیتر زده که گفته بودیم “ایران فقط تهران نیست”! یعنی با اینکه تهران را بردید، …
توفیق نسبی اصلاح طلبان با دستان بسته

فانتزی