آغاز پویش مردمی «معین الضعفا»

آغاز پویش مردمی «معین الضعفا»
همزمان با ایام دهه کرامت، پویش مردمی معین الضعفا (ع) از بارگاه منور ثامن الحجج(ع) آغاز شد.
به گزارش پارس نیوز، همزمان با ایام دهه کرامت و با توجه به نامگذاری دهه کرامت امسال با عنوان دهه خدمت به مستضعفین، پویش مردمی معین الضعفا با هدف ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان متاثر از سیره رضوی در فضای مجازی راه اندازی شد.
در این کمپین ملی، کلیه اقشار جامعه در هر نقطه از کشور با ضبط ویدئو، صدا و یا از طریق ثبت عکس یا متن به حضرت رضا(ع) قول می دهند به مستضعفین در حد بضاعت خود کمک نمایند.
کانال تلگرام این …

آغاز پویش مردمی «معین الضعفا»

همزمان با ایام دهه کرامت، پویش مردمی معین الضعفا (ع) از بارگاه منور ثامن الحجج(ع) آغاز شد.
به گزارش پارس نیوز، همزمان با ایام دهه کرامت و با توجه به نامگذاری دهه کرامت امسال با عنوان دهه خدمت به مستضعفین، پویش مردمی معین الضعفا با هدف ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان متاثر از سیره رضوی در فضای مجازی راه اندازی شد.
در این کمپین ملی، کلیه اقشار جامعه در هر نقطه از کشور با ضبط ویدئو، صدا و یا از طریق ثبت عکس یا متن به حضرت رضا(ع) قول می دهند به مستضعفین در حد بضاعت خود کمک نمایند.
کانال تلگرام این …
آغاز پویش مردمی «معین الضعفا»

آغاز پویش مردمی «معین الضعفا» از حرم مطهر رضوی

آغاز پویش مردمی «معین الضعفا» از حرم مطهر رضوی
به گزارش مشهد پیام به نقل از سرویس فرهنگی صبح توس ، همزمان با ایام دهه کرامت و با توجه به نامگذاری دهه کرامت امسال با عنوان دهه خدمت به مستضعفین، پویش مردمی معین الضعفا با هدف ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان متاثر از سیره رضوی در فضای مجازی راه اندازی شد.
در این کمپین ملی، کلیه اقشار جامعه در هر نقطه از کشور با ضبط ویدئو، صدا و یا از طریق ثبت عکس یا متن به حضرت رضا(ع) قول می دهند به مستضعفین در حد بضاعت خود کمک نمایند.
کانال تلگرام این کمپین به نشانی http://telegram.me/moeenalzoafa جاییست که …

آغاز پویش مردمی «معین الضعفا» از حرم مطهر رضوی

به گزارش مشهد پیام به نقل از سرویس فرهنگی صبح توس ، همزمان با ایام دهه کرامت و با توجه به نامگذاری دهه کرامت امسال با عنوان دهه خدمت به مستضعفین، پویش مردمی معین الضعفا با هدف ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان متاثر از سیره رضوی در فضای مجازی راه اندازی شد.
در این کمپین ملی، کلیه اقشار جامعه در هر نقطه از کشور با ضبط ویدئو، صدا و یا از طریق ثبت عکس یا متن به حضرت رضا(ع) قول می دهند به مستضعفین در حد بضاعت خود کمک نمایند.
کانال تلگرام این کمپین به نشانی http://telegram.me/moeenalzoafa جاییست که …
آغاز پویش مردمی «معین الضعفا» از حرم مطهر رضوی