مخترع تلگرام کیست ؟

مخترع تلگرام کیست ؟
به گزارش پیک هشترود به نقل ازپرمگ ،ده نکته مهم درباره مؤسس تلگرام
اما پاول دوروف ۳۱ساله واقعاً کیست؟
۱ ــ از او به عنوان مارک زاکربرگ روسیه یاد می شود
پیش از راه اندازی تلگرام، او در سال ۲۰۰۶ شبکه اجتماعی ویکونتاکت را در روسیه تأسیس کرد که میان شهروندان این کشور بسیار محبوب است و به عنوان جایگزین فیس بوک شناخته می شود.
۲ ــ او تحت تعقیب دولت روسیه است
در سال ۲۰۱۴، او تصمیم به فرار از کشور خود گرفت تا مجبور نباشد اطلاعات کاربران اوکراینی شبکه ویکونتاکت را در اختیار دولت روسیه قرار دهد.
۳ ــ او …

مخترع تلگرام کیست ؟

به گزارش پیک هشترود به نقل ازپرمگ ،ده نکته مهم درباره مؤسس تلگرام
اما پاول دوروف ۳۱ساله واقعاً کیست؟
۱ ــ از او به عنوان مارک زاکربرگ روسیه یاد می شود
پیش از راه اندازی تلگرام، او در سال ۲۰۰۶ شبکه اجتماعی ویکونتاکت را در روسیه تأسیس کرد که میان شهروندان این کشور بسیار محبوب است و به عنوان جایگزین فیس بوک شناخته می شود.
۲ ــ او تحت تعقیب دولت روسیه است
در سال ۲۰۱۴، او تصمیم به فرار از کشور خود گرفت تا مجبور نباشد اطلاعات کاربران اوکراینی شبکه ویکونتاکت را در اختیار دولت روسیه قرار دهد.
۳ ــ او …
مخترع تلگرام کیست ؟

مجله اتومبیل