راه اندازی کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت اردبیل

راه اندازی کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت اردبیل
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت استان اردبیل در راستای اطلاع رسانی اخبار، فعالیت های قرآنی، اعتقادی، تربیتی، احکام و همچنین موضوعات مرتبط با آیات قرآن کریم، راه اندازی شده است.
کانال قرآنی ـ فرهنگی پیشگامان راه سعادت در آدرس telegram.me/quranard14 زیر نظر بهزاد هژبری، حافظ بین المللی قرآن کریم آماده بهره مندی مخاطبان این مؤسسه است که علاقه مندان می تواننند با مراجعه به آن و انتخاب goin عضو این کانال قرآنی شوند.

راه اندازی کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت اردبیل

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت استان اردبیل در راستای اطلاع رسانی اخبار، فعالیت های قرآنی، اعتقادی، تربیتی، احکام و همچنین موضوعات مرتبط با آیات قرآن کریم، راه اندازی شده است.
کانال قرآنی ـ فرهنگی پیشگامان راه سعادت در آدرس telegram.me/quranard14 زیر نظر بهزاد هژبری، حافظ بین المللی قرآن کریم آماده بهره مندی مخاطبان این مؤسسه است که علاقه مندان می تواننند با مراجعه به آن و انتخاب goin عضو این کانال قرآنی شوند.
راه اندازی کانال تلگرام مؤسسه پیشگامان راه سعادت اردبیل

کتابخانه فرهنگ