تصاویر مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

تصاویر مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی
صدای میانه؛ استقبال مردم زنجان در یک مکان؛ استادیوم کارگران زنجان
کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما

تصاویر مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

صدای میانه؛ استقبال مردم زنجان در یک مکان؛ استادیوم کارگران زنجان
کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما
تصاویر مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

خبرگزاری اصفحان