غفلت های مدیریتی در فضای مجازیو مافیای پشت پرده / تشابه 100سرچ اول ایران و آمریکا در اینترنت !

خبرگزاری آریا-12 درصد پهنای باند کشور صرف تلگرام می شود و جدای از هزینه پولی از آسیب های آن غفلت های زیادی شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی آریا، پس از اینکه تحول عظیمی در صنعت ارتباطات رخ داد و موبایل به ایران وارد شد موجی ایجاد شد و پس از اندکی فروکش کرد و مواردی از این دست بود که خیزشی برداشته و پس از اندک مدتی یا چند سالی دوباره فروکش می کند . اما یکی از موضوعاتی که موجی عظیم ایجاد کرده و هنوز در حال جولان دادن است موضوع فضای مجازی و استفاده از تلگرام و اینستاگرام در کشور است که با علم به پشت پرد …

خبرگذاری اصفحان

عرفان دینی