هکرهای داعش “لیست مرگ” مقامات آمریکایی را منتشر کردند

هکرهای داعش “لیست مرگ” مقامات آمریکایی را منتشر کردند
تدبیر24 : گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان “خلافت سایبری آمریکا” لیستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این لیست شامل ده ها تن از مقامات آمریکایی می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه دیلی میل، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، لیست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند.
در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که …

هکرهای داعش “لیست مرگ” مقامات آمریکایی را منتشر کردند

تدبیر24 : گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان “خلافت سایبری آمریکا” لیستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این لیست شامل ده ها تن از مقامات آمریکایی می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه دیلی میل، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، لیست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند.
در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که …
هکرهای داعش “لیست مرگ” مقامات آمریکایی را منتشر کردند

آپدیت نود 32 ورژن 8

مرکز فیلم