دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان/ پایانی بر داستان “خودسری” در ایران؟

دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان/ پایانی بر داستان “خودسری” در ایران؟
به همین راحتی چند جوان به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن و احساسی شدن گل لبخند را بر لبان آل سعود نشاندند. عربستان برنده بازی شد که خود شروع کرده بود.
به گزارش ریسک نیوز، دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان طی دو روز گذشته برگزار شد. 21 جوانی که اعتقاد دارند انقلابی هستند و از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در جریان تجمع در برابر سفارت عربستان قرار گرفتند.
در جریان این دادگاه یکی از متهمان به نکته ای اشاره کرد که بسیار قابل توجه و قابل تامل است. او اقداماتی که خود آن را ناشی از اوج گرفتن احساسات …

دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان/ پایانی بر داستان “خودسری” در ایران؟

به همین راحتی چند جوان به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن و احساسی شدن گل لبخند را بر لبان آل سعود نشاندند. عربستان برنده بازی شد که خود شروع کرده بود.
به گزارش ریسک نیوز، دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان طی دو روز گذشته برگزار شد. 21 جوانی که اعتقاد دارند انقلابی هستند و از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در جریان تجمع در برابر سفارت عربستان قرار گرفتند.
در جریان این دادگاه یکی از متهمان به نکته ای اشاره کرد که بسیار قابل توجه و قابل تامل است. او اقداماتی که خود آن را ناشی از اوج گرفتن احساسات …
دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان/ پایانی بر داستان “خودسری” در ایران؟

عکس