درباره ماجرای “مینو خالقی”

درباره ماجرای “مینو خالقی”
اتاق خبر 24 : 
محمد سعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در کانال تلگرام خود نوشت:
درباره ماجرای مینو خالقی: 
این مساله از ماجرای حقوقی که آیا شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات می تواند صلاحیت فردی را رد کند یا خیر، راه حل قانونی این مباحث از درخواست استفسار از مجلس تا در خواست برای بررسی شورای مشورتی حل اختلاف قوا وجود دارد و البته حرف آخر را در این زمینه قانون می زند. 
بی تردید به عملکرد شورای نگهبان در این زمینه نقد جدی وارد است چرا که این مساله باید پیش از رسیدن به این مرحله روشن می شد که البت …

درباره ماجرای “مینو خالقی”

اتاق خبر 24 : 
محمد سعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در کانال تلگرام خود نوشت:
درباره ماجرای مینو خالقی: 
این مساله از ماجرای حقوقی که آیا شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات می تواند صلاحیت فردی را رد کند یا خیر، راه حل قانونی این مباحث از درخواست استفسار از مجلس تا در خواست برای بررسی شورای مشورتی حل اختلاف قوا وجود دارد و البته حرف آخر را در این زمینه قانون می زند. 
بی تردید به عملکرد شورای نگهبان در این زمینه نقد جدی وارد است چرا که این مساله باید پیش از رسیدن به این مرحله روشن می شد که البت …
درباره ماجرای “مینو خالقی”

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید