دفتر MI6 در تهران کجا بود

چندی پیش عبدالله شهبازی(یکی از مورخین دوران معاصر و پهلوی) مطلبی را در مورد فردی به نام سرهنگ علیرضا معمارصادقی(رئیس دفتر فردوست) در کانال تلگرام خود منتشر نمود. این مطالب که بریده هایی از روز نوشت معمارصادقی است می تواند برای پژوهشگران تاریخی منبع قابل اعتنایی باشد. عبدالله شهبازی در کانال تلگرام خود نوشت: با سرهنگ علیرضا […]

دانلود آهنگ جدید

ابزار رسانه