سرقت های 4 سرباز امریکایی از مردم

سرقت های 4 سرباز امریکایی از مردم
رکنا: 4 سرباز امریکایی به جرم سرقت و حمله به خانه های شهر «کلرادو» بازداشت شدند
بر اعلام پلیس ، سربازان که بین 19 تا 21 ساله هستند به جرم سرقت و سوء استفاده از موقعیت شان دستگیر شده اند.شواهد موجود نشان می دهد سربازان پس از ورود به خانه های مردم، آنها را تهدید به مرگ کرده و اموال قیمتی شان را به سرقت می بردند.مأموران پلیس ایالتی با توجه به شکایت های مالباختگان وچهره نگاری، 4 سرباز تبهکار را شناسایی و دستگیر کردند برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

سرقت های 4 سرباز امریکایی از مردم

رکنا: 4 سرباز امریکایی به جرم سرقت و حمله به خانه های شهر «کلرادو» بازداشت شدند
بر اعلام پلیس ، سربازان که بین 19 تا 21 ساله هستند به جرم سرقت و سوء استفاده از موقعیت شان دستگیر شده اند.شواهد موجود نشان می دهد سربازان پس از ورود به خانه های مردم، آنها را تهدید به مرگ کرده و اموال قیمتی شان را به سرقت می بردند.مأموران پلیس ایالتی با توجه به شکایت های مالباختگان وچهره نگاری، 4 سرباز تبهکار را شناسایی و دستگیر کردند برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
سرقت های 4 سرباز امریکایی از مردم

سایت خبری زندگی