زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاند

زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاند
رکنا: زمین لرزه ای با بزرگای 4 در مقیاس امواج درونی زمین، «سوران» در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 09:34:16 ثانیه صبح امروز این زمین لرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده، 27.02 درجه عرض شمالی و 62.12 درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمین لرزه در 31 کیلومتری سوران، 43 کیلومتری سراوان و 46 کیلومتری زابلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. …

زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاند

رکنا: زمین لرزه ای با بزرگای 4 در مقیاس امواج درونی زمین، «سوران» در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 09:34:16 ثانیه صبح امروز این زمین لرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده، 27.02 درجه عرض شمالی و 62.12 درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمین لرزه در 31 کیلومتری سوران، 43 کیلومتری سراوان و 46 کیلومتری زابلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. …
زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاند

خبرگزاری ایران