نخستین جشنواره عکس سلفی “این بار خودم” در کرج برگزار می شود

نخستین جشنواره عکس سلفی “این بار خودم” در کرج برگزار می شود
نخستین جشنواره عکس سلف پرتره “این بار خودم” از عکاسان با نگاه خاص عکاسان در کرج برگزار می شود.
نخستین جشنواره عکس سلف پرتره “این بار خودم” از عکاسان با نگاه خاص عکاسان در کرج برگزار می شود. با توجه به اینکه عکاسان حرفه ای همیشه در آنسوی دوربین قرار دارند خانه عکاسان جوان البرز بر آن شد که کمی لنز دوربین را به طرف عکاسان بچرخاند. علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند آثار خود را به صورت حضوری به دفتر خانه عکاسان جوان البرز در کرج و تهران و یا از طریق تلگرام به شماره 09108602650 ارسال نمایند. …

نخستین جشنواره عکس سلفی “این بار خودم” در کرج برگزار می شود

نخستین جشنواره عکس سلف پرتره “این بار خودم” از عکاسان با نگاه خاص عکاسان در کرج برگزار می شود.
نخستین جشنواره عکس سلف پرتره “این بار خودم” از عکاسان با نگاه خاص عکاسان در کرج برگزار می شود. با توجه به اینکه عکاسان حرفه ای همیشه در آنسوی دوربین قرار دارند خانه عکاسان جوان البرز بر آن شد که کمی لنز دوربین را به طرف عکاسان بچرخاند. علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند آثار خود را به صورت حضوری به دفتر خانه عکاسان جوان البرز در کرج و تهران و یا از طریق تلگرام به شماره 09108602650 ارسال نمایند. …
نخستین جشنواره عکس سلفی “این بار خودم” در کرج برگزار می شود

خرم خبر