هکر 19 ساله: می خواستم به شهرت برسم

هکر 19 ساله: می خواستم به شهرت برسم
چند روز قبل بود که خبر رسید یک هکر به پایگاه اطلاعاتی ایرانسل دستبرد زده و اطلاعات 20 میلیون مشترک این اپراتور را توسط یک ربات تلگرام فاش کرده است. با ارسال شماره ایرانسل به این ربات که توسط هکر طراحی شده، اطلاعات خصوصی صاحب شماره از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شهر محل سکونت، آدرس منزل و کد پستی وی برای کاربر ارسال شده بود. بعد از آن بود که اپراتور ایرانسل با طرح شکایت در پلیس فتا ماجرا را دنبال کرد تا اینکه مشخص شد، دستبرد به پایگاه اطلاعاتی ایرانسل از سوی کسی صورت نگرفته جز جوانی 19 ساله که …

هکر 19 ساله: می خواستم به شهرت برسم

چند روز قبل بود که خبر رسید یک هکر به پایگاه اطلاعاتی ایرانسل دستبرد زده و اطلاعات 20 میلیون مشترک این اپراتور را توسط یک ربات تلگرام فاش کرده است. با ارسال شماره ایرانسل به این ربات که توسط هکر طراحی شده، اطلاعات خصوصی صاحب شماره از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شهر محل سکونت، آدرس منزل و کد پستی وی برای کاربر ارسال شده بود. بعد از آن بود که اپراتور ایرانسل با طرح شکایت در پلیس فتا ماجرا را دنبال کرد تا اینکه مشخص شد، دستبرد به پایگاه اطلاعاتی ایرانسل از سوی کسی صورت نگرفته جز جوانی 19 ساله که …
هکر 19 ساله: می خواستم به شهرت برسم

آپدیت نود 32 ورژن 9

دانلود نرم افزار