دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد

دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد
فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
🔹دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد در جواب مجری که باز او پرسید زبان مورد علاقه اش چیست؟
گفت: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد.
فیلم خبر در لینک کانال تلگرام می باشد

دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد

فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
🔹دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد در جواب مجری که باز او پرسید زبان مورد علاقه اش چیست؟
گفت: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد.
فیلم خبر در لینک کانال تلگرام می باشد
دانش اموز 17 ساله امریکایی که به 23 زبان دنیا تسلط دارد

دانلود فیلم جدید