دعوت ۴ خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت ۴ خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان
چهار فوتبالیست خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
رضا کرملاچعب، مجتبی نجاریان، حسین ساکی و مسعود بحرانی از خوزستان به چهارمین مرحله اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شدند.
این اردو از پنجم تا دهم اردیبهشت ماه به میزبانی اراک برگزار خواهد شد. تیم ملی جوانان خود را برای حضور در مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می شود، آماده می کند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

دعوت ۴ خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان

چهار فوتبالیست خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
رضا کرملاچعب، مجتبی نجاریان، حسین ساکی و مسعود بحرانی از خوزستان به چهارمین مرحله اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شدند.
این اردو از پنجم تا دهم اردیبهشت ماه به میزبانی اراک برگزار خواهد شد. تیم ملی جوانان خود را برای حضور در مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می شود، آماده می کند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
دعوت ۴ خوزستانی به اردوی تیم ملی جوانان

بک لینک رنک 8

روزنامه قانون