روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!

روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!
به گزارش فرهنگ نیوز،احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشته است: به فلان مسوول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم. گفتم مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟ حرف بینمان زیاد زده شد. آخرسر گفت بخاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می کنم و رفت….

روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!

به گزارش فرهنگ نیوز،احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشته است: به فلان مسوول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم. گفتم مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟ حرف بینمان زیاد زده شد. آخرسر گفت بخاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می کنم و رفت….
روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان