دستگیری یک مرد به خاطر آزار و کتک زدن اسب +عکس

دستگیری یک مرد به خاطر آزار و کتک زدن اسب +عکس
رکنا: پس از تلف شدن اسبی که بار زیادی را حمل می کرد پلیس صاحب اسب را دستگیر کرد.
ماروین سنسینگ 20ساله روی اسب خود بیش از اندازه بار گذاشته بود که موجب شد اسب بیچاره به زمین بیفتد و رهگذر ها بلافاصله با پلیس تماس گرفتند و واقعیت ماجرا را شرح دادند. سنسینگ، اسب را آنقدر کتک زد تا از جایش بلند شود اما به خاطر فشار بیش از حد، این حیوان جان خود را از دست داد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

دستگیری یک مرد به خاطر آزار و کتک زدن اسب +عکس

رکنا: پس از تلف شدن اسبی که بار زیادی را حمل می کرد پلیس صاحب اسب را دستگیر کرد.
ماروین سنسینگ 20ساله روی اسب خود بیش از اندازه بار گذاشته بود که موجب شد اسب بیچاره به زمین بیفتد و رهگذر ها بلافاصله با پلیس تماس گرفتند و واقعیت ماجرا را شرح دادند. سنسینگ، اسب را آنقدر کتک زد تا از جایش بلند شود اما به خاطر فشار بیش از حد، این حیوان جان خود را از دست داد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
دستگیری یک مرد به خاطر آزار و کتک زدن اسب +عکس