جنگ درون گروهی گنده لات های مازندران در تلگرام

شهروند| مردان نیمه عریان و گنده لات های قمه به دست، تبهکاران مازندرانی هستند که می خواستند آوازه جنگ درون گروهی شان در کانال های شلوغ تلگرامی بپیچد. مدت ها بود که این آرتیست های قلدر در کلیپ های فضای مجازی برای یکدیگر خط و نشان می کشیدند و کُرکُری می خواندند. این اراذل و اوباش با انتشار نماهنگ هایی متفاوت در فضای مجازی موجب رعب و وحشت جامعه شده بودند.
دستگیری 5 قلدر تلگرامی
صبح روز سه شنبه فرمانده نیروی انتظامی مازندران خبر از دستگیری 5 نفر از اراذل و اوباشی را داد که در روزهای اخیر با انتشار کلیپ د …

دانلود فیلم

تکنولوژی جدید