بازگشت به گروهی که ترک کرده اید

بازگشت به گروهی که ترک کرده اید
شهروند| اگر شما از آن دسته کاربرانی هستید که از ترک یک گروه تلگرامی پشیمان شده اید و می خواهید دوباره به آن گروه برگردید، ناامید نباشید. پیام رسان روس برای این دسته از کاربران خود راهکاری پیش بینی کرده است که با استفاده از آن می توانید دوباره به گروه موردنظرتان برگردید. برای این کار لازم است از طریق نسخه وب و نه از نسخه موبایلی، وارد تلگرام شوید. برای این کار از طریق یک دستگاه پی.سی (رایانه شخصی) یا لپ تاپ وارد آدرس web.telegram.org شوید. با ورود به این صفحه از شما کد کشور محل سکونت و شماره موبایل تان …

بازگشت به گروهی که ترک کرده اید

شهروند| اگر شما از آن دسته کاربرانی هستید که از ترک یک گروه تلگرامی پشیمان شده اید و می خواهید دوباره به آن گروه برگردید، ناامید نباشید. پیام رسان روس برای این دسته از کاربران خود راهکاری پیش بینی کرده است که با استفاده از آن می توانید دوباره به گروه موردنظرتان برگردید. برای این کار لازم است از طریق نسخه وب و نه از نسخه موبایلی، وارد تلگرام شوید. برای این کار از طریق یک دستگاه پی.سی (رایانه شخصی) یا لپ تاپ وارد آدرس web.telegram.org شوید. با ورود به این صفحه از شما کد کشور محل سکونت و شماره موبایل تان …
بازگشت به گروهی که ترک کرده اید

اخبار دنیای دیجیتال