پیشنهاد کتاب درباره عباس کیارستمی

پیشنهاد کتاب درباره عباس کیارستمی
این روزها احتمالاً در بعضی خبرگزاری ها یا توی کانال های تلگرام زیاد درباره عباس کیارستمی و بیماری اش مطلب خوانده اید. اما کمتر کسی هست که در بحبوحه خبرهایی که از وضعیت سلامتی این فیلم ساز نقل می شود، کمی درباره خود و و جایگاهش در سینمای ایران بگوید. اگر هم کسی چیزی بگوید از جنس اغراق های همیشگی است که این جور وقت ها هی بزرگ و بزرگ تر می شوند.

پیشنهاد کتاب درباره عباس کیارستمی

این روزها احتمالاً در بعضی خبرگزاری ها یا توی کانال های تلگرام زیاد درباره عباس کیارستمی و بیماری اش مطلب خوانده اید. اما کمتر کسی هست که در بحبوحه خبرهایی که از وضعیت سلامتی این فیلم ساز نقل می شود، کمی درباره خود و و جایگاهش در سینمای ایران بگوید. اگر هم کسی چیزی بگوید از جنس اغراق های همیشگی است که این جور وقت ها هی بزرگ و بزرگ تر می شوند.
پیشنهاد کتاب درباره عباس کیارستمی

خرید بک لینک

اسکای نیوز