6000 پیام کوتاه برای اعاده حیثیت از یک پزشک

شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت> حالا انگار سریع ترین راه انتقال اخبار تلگرام است و نه خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب. خبر متهم شدن پزشکی در ایلخچی از توابع شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی و بعد حکم برائت او، چیزی بود که از این طریق منتشر شد و آن هم بعد از یک سال از اصل ماجرا.

دانلود سریال

خبرگذاری خوزستان