از کلمه عبور استفاده کنید

از کلمه عبور استفاده کنید
شرکت تلگرام پس از انتشار اخبار مربوط به هک شدن کاربران ایرانی توصیه کرد که برای افزایش امنیت به استفاده از کلمه عبور علاوه بر وارد کردن کد ارسالی از طریق سامانه اس ام اس بپردازند.

از کلمه عبور استفاده کنید

شرکت تلگرام پس از انتشار اخبار مربوط به هک شدن کاربران ایرانی توصیه کرد که برای افزایش امنیت به استفاده از کلمه عبور علاوه بر وارد کردن کد ارسالی از طریق سامانه اس ام اس بپردازند.
از کلمه عبور استفاده کنید