عکس/ شما قضاوت کنید

عکس/ شما قضاوت کنید
به گزارش مشرق، یکی از کانال های منتسب به اصلاح طلبان پس از حواشی نشست امروز مجلس، نماینده صومعه سرا را که در زمان انتخابات مجلس، اصلاح طلب معرفی می کرد در چرخش موضع آشکار، لقب اصولگرا داد.

منبع: تلگرام فارس پلاس

عکس/ شما قضاوت کنید

به گزارش مشرق، یکی از کانال های منتسب به اصلاح طلبان پس از حواشی نشست امروز مجلس، نماینده صومعه سرا را که در زمان انتخابات مجلس، اصلاح طلب معرفی می کرد در چرخش موضع آشکار، لقب اصولگرا داد.

منبع: تلگرام فارس پلاس
عکس/ شما قضاوت کنید

مرجع سلامتی