روسیه از وایبر و تلگرام جاسوسی می کند

روسیه از وایبر و تلگرام جاسوسی می کند
روسیه خواستار یک راه کنترل پنهانی برای جاسوسی از کاربران نرم افزار های پیام رسان واتس آپ، وایبر و تلگرام شده است.
به گزارش کلیک، سیاستمداران روسی در تلاش هستند تا لایحه نظارتی گسترده جدیدی را تصویب کنند، به طوری که طبق این لایحه همه نرم افزارهای پیام رسان موبایلی مورد استفاده در کشور ملزم می شوند تا برای سرویس امنیت روسیه یک راه پنهان برای دستیابی به تمام پیام های شهروندان فراهم کنند و در صورت امتناع از این کار با جریمه سنگین مواجه خواهند شد.
این لایحه قبلاً توسط مجلس قانون گذاری دومای روسیه تأیید شده …

روسیه از وایبر و تلگرام جاسوسی می کند

روسیه خواستار یک راه کنترل پنهانی برای جاسوسی از کاربران نرم افزار های پیام رسان واتس آپ، وایبر و تلگرام شده است.
به گزارش کلیک، سیاستمداران روسی در تلاش هستند تا لایحه نظارتی گسترده جدیدی را تصویب کنند، به طوری که طبق این لایحه همه نرم افزارهای پیام رسان موبایلی مورد استفاده در کشور ملزم می شوند تا برای سرویس امنیت روسیه یک راه پنهان برای دستیابی به تمام پیام های شهروندان فراهم کنند و در صورت امتناع از این کار با جریمه سنگین مواجه خواهند شد.
این لایحه قبلاً توسط مجلس قانون گذاری دومای روسیه تأیید شده …
روسیه از وایبر و تلگرام جاسوسی می کند

طاووس موزیک