تلگرام در نسخه 3.5 از ویژگی های جدیدی رونمایی می کند

گوشی های هوشمند امروزه به نرم افزارهای مختلفی مجهز شده اند و از جمله نرم افزارهایی که امروزه در اغلب گوشی ها به چشم می خورد می توان به Telegram اشاره کرد.

world press news

اسکای نیوز