سرورهای تلگرام به داخل منتقل شود باز هم می تواند قوانین ما را نقض کند

سرورهای تلگرام به داخل منتقل شود باز هم می تواند قوانین ما را نقض کند
اکوفارس: عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر سرورهای شرکت های خارجی پیام رسان به داخل منتقل شود باز هم می توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.

سرورهای تلگرام به داخل منتقل شود باز هم می تواند قوانین ما را نقض کند

اکوفارس: عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر سرورهای شرکت های خارجی پیام رسان به داخل منتقل شود باز هم می توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.
سرورهای تلگرام به داخل منتقل شود باز هم می تواند قوانین ما را نقض کند

پرس نیوز