انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
سپهر خلجی، مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد:
سه شنبه گذشته (24 فروردین 95) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند؛ جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحث های مهمی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه نبودند؛ با توجه به اینکه گزارش رسمی از این دیدار منتشر نشد و یکی از روزنامه ها نیز روایت ناقص و کوتاهی از دیدار را منتشر کرد، به …

انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

سپهر خلجی، مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد:
سه شنبه گذشته (24 فروردین 95) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند؛ جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحث های مهمی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه نبودند؛ با توجه به اینکه گزارش رسمی از این دیدار منتشر نشد و یکی از روزنامه ها نیز روایت ناقص و کوتاهی از دیدار را منتشر کرد، به …
انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید