حذف صبحانه عامل ایجاد کم خونی کودکان است

حذف صبحانه عامل ایجاد کم خونی کودکان است
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز ، کمتر از یک هفته قبل، حدود ساعت ۹ صبح تمامی شبکه های خبری، تفریحی، سرگرمی و… خبر و فیلم بیهوش شدن مجری هواشناسی صدا و سیما هنگام اجرای زنده را روی سایت ها و کانال های تلگرام ی بارگذاری کردند.
فیلمی که پس از مدت بسیار کوتاهی تبدیل به یکی از پُر بازدیدهای دنیای مجازی شد. پس از گذشت زمانی کوتاه به گفته عوامل اورژانس، دلیل این بدحالی اُفت فشار ناشی از استرس و نخوردن صبحانه عنوان شد.
همین اتفاق، بهانه ای شد تا امروز در گفت وگو با دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و …

حذف صبحانه عامل ایجاد کم خونی کودکان است

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز ، کمتر از یک هفته قبل، حدود ساعت ۹ صبح تمامی شبکه های خبری، تفریحی، سرگرمی و… خبر و فیلم بیهوش شدن مجری هواشناسی صدا و سیما هنگام اجرای زنده را روی سایت ها و کانال های تلگرام ی بارگذاری کردند.
فیلمی که پس از مدت بسیار کوتاهی تبدیل به یکی از پُر بازدیدهای دنیای مجازی شد. پس از گذشت زمانی کوتاه به گفته عوامل اورژانس، دلیل این بدحالی اُفت فشار ناشی از استرس و نخوردن صبحانه عنوان شد.
همین اتفاق، بهانه ای شد تا امروز در گفت وگو با دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و …
حذف صبحانه عامل ایجاد کم خونی کودکان است