تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد
مردم کرمان با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کرمان ۱۴۰۰  به نقل از مهر:مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از مهمترین اهداف اداره کل کتابخانه های استان کرمان است که در این مسیر برنامه ریزی های ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: استان کرمان در زمینه سرانه مطالعه وضعیت مناسبی دارد و به دلیل گرایش …

تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

مردم کرمان با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کرمان ۱۴۰۰  به نقل از مهر:مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از مهمترین اهداف اداره کل کتابخانه های استان کرمان است که در این مسیر برنامه ریزی های ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: استان کرمان در زمینه سرانه مطالعه وضعیت مناسبی دارد و به دلیل گرایش …
تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

آپدیت آنلاین نود 32

عکس

تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد
کرمان – با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» مردم کرمان در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.

تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

کرمان – با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» مردم کرمان در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.
تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

آپدیت آنلاین نود 32

فیلم سریال آهنگ