تکذیب به کما رفتن استاد شجریان

تکذیب به کما رفتن استاد شجریان
رکنا: داود گنجه ای در گفتگو با خبرنگاران گفت :بنده طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، محمدرضا شجریان دوران نقاهت مرحله اول شیمی درمانی را پشت سر می گذراد و امیدوارم با روحیه بهتری مرحله دوم شیمی درمانی را آغاز کند.
وی افزود: طی تماسی که امروز صبح با علی مرادخانی ،معاون هنری داشته ام ، حال عمومی محمدرضا شجریان طی جند روز اخیر تغییری نکرده و ایشان همچنان از ضعف جسمانی برخوردار هستند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

تکذیب به کما رفتن استاد شجریان

رکنا: داود گنجه ای در گفتگو با خبرنگاران گفت :بنده طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، محمدرضا شجریان دوران نقاهت مرحله اول شیمی درمانی را پشت سر می گذراد و امیدوارم با روحیه بهتری مرحله دوم شیمی درمانی را آغاز کند.
وی افزود: طی تماسی که امروز صبح با علی مرادخانی ،معاون هنری داشته ام ، حال عمومی محمدرضا شجریان طی جند روز اخیر تغییری نکرده و ایشان همچنان از ضعف جسمانی برخوردار هستند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
تکذیب به کما رفتن استاد شجریان

صبحانه