تلگرام هک حساب کاربری 15 میلیون ایرانی را رد کرد

تلگرام هک حساب کاربری 15 میلیون ایرانی را رد کرد
هم زمان با گزارش رویترز از نفوذ هکرهای ایرانی به حساب کاربران و شناسایی شماره تلفن 15 میلیون ایرانی، شبکه پیام رسان موبایلی تلگرام نیز واکنش نشان داد.

تلگرام هک حساب کاربری 15 میلیون ایرانی را رد کرد

هم زمان با گزارش رویترز از نفوذ هکرهای ایرانی به حساب کاربران و شناسایی شماره تلفن 15 میلیون ایرانی، شبکه پیام رسان موبایلی تلگرام نیز واکنش نشان داد.
تلگرام هک حساب کاربری 15 میلیون ایرانی را رد کرد

باشگاه خبری ورزشی