چیدن گیاه آویشن از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس: رامین مهاجری

چیدن گیاه آویشن از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس: رامین مهاجری
نصر: گیاه آویشن در خطه آذربایجان به کهلیک اوتی معروف بوده و در مناطق کوهستانی در فصل بهار بصورت خودرو رشد می کند. در این فصل طبیعت دوستان و کوهنوردان شهرستان میانه درارتفاعات آن بخصوص در روستاهای کوبلان و مندیجین از این نعمت الهی با خاصیت درمانی فراوان ، بهره مند می شوند.
عکس ها از رامین مهاجری/اختصاصی نصر
http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/50173

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما

چیدن گیاه آویشن از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس: رامین مهاجری

نصر: گیاه آویشن در خطه آذربایجان به کهلیک اوتی معروف بوده و در مناطق کوهستانی در فصل بهار بصورت خودرو رشد می کند. در این فصل طبیعت دوستان و کوهنوردان شهرستان میانه درارتفاعات آن بخصوص در روستاهای کوبلان و مندیجین از این نعمت الهی با خاصیت درمانی فراوان ، بهره مند می شوند.
عکس ها از رامین مهاجری/اختصاصی نصر
http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/50173

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما
چیدن گیاه آویشن از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس: رامین مهاجری

خرید بک لینک

خرم خبر

چیدن گیاه کاکوتی از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس : رامین مهاجری

چیدن گیاه کاکوتی از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس : رامین مهاجری
نصر: گیاه کاکوتی در خطه آذربایجان به کهلیک اوتی معروف بوده و در مناطق کوهستانی در فصل بهار بصورت خوردو رشد می کند. در این فصل طبیعت دوستان و کوهنوردان شهرستان میانه درارتفاعات آن بخصوص در روستاهای کوبلان و مندیجین از این نعمت الهی با خاصیت درمانی فراوان ، بهره مند می شوند.
عکس ها از رامین مهاجری/اختصاصی نصر
http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/50173

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما

چیدن گیاه کاکوتی از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس : رامین مهاجری

نصر: گیاه کاکوتی در خطه آذربایجان به کهلیک اوتی معروف بوده و در مناطق کوهستانی در فصل بهار بصورت خوردو رشد می کند. در این فصل طبیعت دوستان و کوهنوردان شهرستان میانه درارتفاعات آن بخصوص در روستاهای کوبلان و مندیجین از این نعمت الهی با خاصیت درمانی فراوان ، بهره مند می شوند.
عکس ها از رامین مهاجری/اختصاصی نصر
http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/50173

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام
نظر شما
چیدن گیاه کاکوتی از ارتفاعات کاغذکنان میانه/عکاس : رامین مهاجری

فروش بک لینک

خبر جدید