تحلیل پیش نگر ارز: آمادگی بازار برای میهمان تازه وارد؛ روپیه هند

تحلیل پیش نگر ارز: آمادگی بازار برای میهمان تازه وارد؛ روپیه هند
تحلیل پیش نگر ارز بین الملل از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ خردادماه ۱۳۹۵
علی حیدری: مطابق هر یکشنبه در این سلسله مقالات ابتدا خلاصه متن آموزشی پنج شنبه آتی عنوان می شود، سپس مروری بر اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی هفته گذشته و در پایان تحلیل پیش نگر ارزهای بین الملل در هفته پیشِ رو را خواهیم داشت.
خلاصه مطلب آموزشی پنج شنبه ۲۰ خردادماه ۹۵ : همیشه برای خود من هم مهم بوده بدانم این همه سایت، وبلاگ، کانال و گروهای تلگرام در ایران این اطلاعات را از کجا می آورند! اصلا از کجا می دانند چه سهمی چه شد! کجا رفت! قیمت …

تحلیل پیش نگر ارز: آمادگی بازار برای میهمان تازه وارد؛ روپیه هند

تحلیل پیش نگر ارز بین الملل از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ خردادماه ۱۳۹۵
علی حیدری: مطابق هر یکشنبه در این سلسله مقالات ابتدا خلاصه متن آموزشی پنج شنبه آتی عنوان می شود، سپس مروری بر اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی هفته گذشته و در پایان تحلیل پیش نگر ارزهای بین الملل در هفته پیشِ رو را خواهیم داشت.
خلاصه مطلب آموزشی پنج شنبه ۲۰ خردادماه ۹۵ : همیشه برای خود من هم مهم بوده بدانم این همه سایت، وبلاگ، کانال و گروهای تلگرام در ایران این اطلاعات را از کجا می آورند! اصلا از کجا می دانند چه سهمی چه شد! کجا رفت! قیمت …
تحلیل پیش نگر ارز: آمادگی بازار برای میهمان تازه وارد؛ روپیه هند

آهنگ جدید