استخدام در پیک موتوری پیشتاز

استخدام در پیک موتوری پیشتاز
تخصص های آگهی
استخدام کارمند اداری استخدام منشی
محل آگهی
استخدام زنجان
به چند نفر دانشجوی خانم جهت آمارگیری نیازمندیم یک نفر جهت منشی گری با شرایط ذیل نیازمندیم:
مجرد، خوش اخلاق و با حوصله، بدون تلگرام و کلش
تمام وقت ، حداقل دیپلم، خوش خط و خوش سلیقه (مراجعه حضوری)
خیابانا جاوید، بعداز پارک اندیشه، کوچه اسماعیلی، پیک موتوری پیشتاز
33320276
این آگهی فقط تا تاریخ 15 /4/ 95 معتبر است.
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 3332xxxxx (نمایش کامل)
درج رزومه

استخدام در پیک موتوری پیشتاز

تخصص های آگهی
استخدام کارمند اداری استخدام منشی
محل آگهی
استخدام زنجان
به چند نفر دانشجوی خانم جهت آمارگیری نیازمندیم یک نفر جهت منشی گری با شرایط ذیل نیازمندیم:
مجرد، خوش اخلاق و با حوصله، بدون تلگرام و کلش
تمام وقت ، حداقل دیپلم، خوش خط و خوش سلیقه (مراجعه حضوری)
خیابانا جاوید، بعداز پارک اندیشه، کوچه اسماعیلی، پیک موتوری پیشتاز
33320276
این آگهی فقط تا تاریخ 15 /4/ 95 معتبر است.
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 3332xxxxx (نمایش کامل)
درج رزومه
استخدام در پیک موتوری پیشتاز

پایگاه خبری مبارز