چون پیر شدی جانا از میکده بیرون رو٭

اخیرا عکسی از پروین خیربخش معروف به فروزان، بازیگر قدیمی سینما به مناسبت درگذشتش در تلگرام دیدم و با یکی دو عکس دوران جوانی اش که برای خود بروبیایی داشت مقایسه کردم و بیش از پیش ایمان آوردم که «پیری» در این روزگار خیلی دوران بدیه. به ویژه اگر ستاره بختت غروب کند و مراقبت های لازم را از خودت نکنی و فقط حال و شهرت زودگذر را دریابی. این نکته راهم باید واقع بینانه در نظر گرفت که در جوامع ملتهب و پارادوکسیکالی که نه سنتش معلوم است و نه مدرنیته اش و همواره در کانون رخدادهای اجتماعی/ سیاسی قرار دارد، فاصله …

سایت خبری زندگی

آخرین اخبار ورزشی