در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!

در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!
هنوز بازی پرسپولیس و استقلال تمام نشده بود که جوک هایش در تلگرام رد و بدل می شد. البته این گستردگی تلگرام مختص به ایران نیست و خاصیت هنر این است که نمی تواند نسبت به گستردگی چیزی که در جامعه اش اتفاق می افتد، بی تفاوت باشد.

در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!

هنوز بازی پرسپولیس و استقلال تمام نشده بود که جوک هایش در تلگرام رد و بدل می شد. البته این گستردگی تلگرام مختص به ایران نیست و خاصیت هنر این است که نمی تواند نسبت به گستردگی چیزی که در جامعه اش اتفاق می افتد، بی تفاوت باشد.
در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!

آپدیت نود 32 ورژن 8