پارتی بازی برای پاتر!

پارتی بازی برای پاتر!
محبوبه قوام| هشتمین جلد از مجموعه پرفروش «هری پاتر»، بامداد 9 مرداد همزمان در لندن و نیویورک توزیع شد. چند ساعت بعد فروش نسخه الکترونیکی این کتاب هم آغاز شد و مترجمان و علاقه مندان در ایران در کسری از ثانیه آن را خریدند و دانلود کردند. همزمان، سایت «دمنتور» (سایت طرفداران آثار رولینگ در ایران) هم با استفاده از همین فایل شروع کرد به ترجمه. درواقع گروهی از مترجمان تشکیل شده بود و نسخه فارسی را روزانه به شکل رایگان در کانال تلگرام «دمنتور» منتشر می کردند. پنجشنبه هم انتشارات کتابسرای تندیس این کتاب را با …

پارتی بازی برای پاتر!

محبوبه قوام| هشتمین جلد از مجموعه پرفروش «هری پاتر»، بامداد 9 مرداد همزمان در لندن و نیویورک توزیع شد. چند ساعت بعد فروش نسخه الکترونیکی این کتاب هم آغاز شد و مترجمان و علاقه مندان در ایران در کسری از ثانیه آن را خریدند و دانلود کردند. همزمان، سایت «دمنتور» (سایت طرفداران آثار رولینگ در ایران) هم با استفاده از همین فایل شروع کرد به ترجمه. درواقع گروهی از مترجمان تشکیل شده بود و نسخه فارسی را روزانه به شکل رایگان در کانال تلگرام «دمنتور» منتشر می کردند. پنجشنبه هم انتشارات کتابسرای تندیس این کتاب را با …
پارتی بازی برای پاتر!

wolrd press news