دولت و شورای نگهبان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه کنند

دولت و شورای نگهبان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه کنند
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال شخصی خود در تلگرام پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات 7 اسفند 94 به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه هر نهاد مسوولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد، نوشته است: جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می کند. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد هزین …

دولت و شورای نگهبان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه کنند

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال شخصی خود در تلگرام پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات 7 اسفند 94 به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه هر نهاد مسوولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد، نوشته است: جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می کند. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد هزین …
دولت و شورای نگهبان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه کنند

فروش بک لینک

میهن دانلود