دستگیری خواهر و برادری که ۱۷۰۰ عکس خصوصی دختران جوان را هک کردند

دستگیری خواهر و برادری که ۱۷۰۰ عکس خصوصی دختران جوان را هک کردند
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با دسترسی به تلگرام دختران جوان و عکس های خصوصی، از آنها اخاذی می کردند.

دستگیری خواهر و برادری که ۱۷۰۰ عکس خصوصی دختران جوان را هک کردند

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با دسترسی به تلگرام دختران جوان و عکس های خصوصی، از آنها اخاذی می کردند.
دستگیری خواهر و برادری که ۱۷۰۰ عکس خصوصی دختران جوان را هک کردند

روزنامه ایران