سوشا مکانی:دوست و دشمنم را شناختم/نگران آبرویم هستم

در مورد آخرین شرایط پرونده اش اظهار کرد: من شاکی خصوصی ندارم و کاری نکرده ام که شاکی خصوصی داشته باشم. متأسفانه یک سری از افراد هستند که به این شایعات دامن می زنند.
وی ادامه داد: همه چیز در زندگی شخصی من رسمی بوده و این مسئله را خانوده نامزد من می توانند شهادت بدهند. این وسط کسی که تلگرام من را هک کرده کار اشتباهی انجام داده است.
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: اتفاقی که رخ داد آینده من را تحت تأثیر خود قرار داد. این موضوع باعث شد تا متوجه شوم در جایی که زندگی می کنم همه دوست من نیستند و دشمن ه …

وبلاگ اطلاعات

خرید لینک