ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی

ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی
«لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد» این خبری است که ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و برخی دیگر از سایت ها نیز این آمار را باز نشر کردند.

ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی

«لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد» این خبری است که ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و برخی دیگر از سایت ها نیز این آمار را باز نشر کردند.
ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

مرکز فیلم