وزیر ارتباطات از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران می گوید

وزیر ارتباطات از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران می گوید
محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با هفته دولت در جمع خبرنگاران از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران توضیحاتی داد که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.
ابهامات فعالیت مستر کارت در ایران
واعضی در مورد مستر کارت گفت : در خصوص فعالیت مسترکارت در ایران خلط مبحث صورت گرفته است چرا که ما اعلام کردیم با توجه به باز شدن فضای تحریم ها همکاری های بین المللی در عرصه های مختلف ارتباطی آغاز شده و بر این …

وزیر ارتباطات از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران می گوید

محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با هفته دولت در جمع خبرنگاران از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران توضیحاتی داد که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.
ابهامات فعالیت مستر کارت در ایران
واعضی در مورد مستر کارت گفت : در خصوص فعالیت مسترکارت در ایران خلط مبحث صورت گرفته است چرا که ما اعلام کردیم با توجه به باز شدن فضای تحریم ها همکاری های بین المللی در عرصه های مختلف ارتباطی آغاز شده و بر این …
وزیر ارتباطات از ابهامات فعالیت مستر کارت و ادامه فعالیت تلگرام در ایران می گوید

خبرگزاری ایران